lod
Home Publikacje autorów dotyczące projektu
Publikacje autorów dotyczące projektu PDF Drukuj Email

ARTUKUŁY

Wysota W., Molewski P., 2011: Chronologia i zasięgi nasunięć lądolodu na obszarze lobu Wisły podczas stadiału głównego ostatniego zlodowacenia. Przegląd Geologiczny, vol. 59 (3): 214–225. [zobacz]

Tylmann K., Wysota W., 2011: Geneza i transformacja rzeźby morenowej w północno-zachodniej części Garbu Lubawskiego. Przegląd Geologiczny, vol. 59 (11): 739–750. [zobacz]

Wysota W., Molewski P., Sokołowski R.J.,  2009: Record of the Vistula ice lobe advances in the Late Weichselian glacial sequence in north-central Poland. Quaternary International 207: 26–41. [zobacz]

Wysota W., Molewski P., Sokołowski R.J.,  2008: Dynamika lobu Wisły podczas ostatniego zlodowacenia w świetle nowych danych. Landform Analysis, vol. 9: 264–266. [zobacz]

Wysota W., Molewski P., 2007: Ostatni lądolód skandynawski w lobie Wisły. W: Molewski P., Wysota W., Weckwerth P. (red.), Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, XIV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Ciechocinek, 3-7 września, 2007, Państ. Inst. Geol., Warszawa, s.13–21. [zobacz]

 

STRESZCZENIA REFERATÓW I POSTERÓW

Tylmann K., Wysota W., 2011. Zastosowanie fotogrametrycznych danych wysokościowych w analizie rzeźby glacjalnej Garbu Lubawskiego. IX Zjazd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Poznań 20-22 września, 2011, Streszczenia, s. 154-155 (poster). [zobacz]

Tylmann K., Wysota W., Piotrowski J.A., Clark Ch., 2011. Geneza rzeźby oraz dynamika ostatniego lądolodu na obszarze Garbu Lubawskiego w świetle analizy cyfrowego modelu terenu. IX Zjazd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Poznań 20-22 września, 2011, Streszczenia, s. 155-156 (referat). [zobacz]

Wysota W., Molewski P., Piotrowski J.A., Murray A.S., Bateman M., 2011. Historia i dynamika nasunięć ostatniego lądolodu w centralnej Polsce w świetle danych geologicznych i datowania bezwględnego osadów. IX Zjazd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Poznań 20-22 września, 2011, Streszczenia, s. 174 (referat). [zobacz]

Molewski P., Wysota W., Juśkiewicz W., 2011. Analiza geoprzestrzenna (GIS) danych geomorfologicznych i geologicznych na obszarze lobu Wisły (stadiał główny ostatniego zlodowacenia. IX Zjazd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Poznań 20-22 września, 2011, Streszczenia, s. 109-110 (referat). [zobacz]

Juśkiewicz W., Molewski P., Latański P., 2011. Metody wyodrębniania i analizy topolineamentów z cyfrowego modelu wysokości na przykładzie rzeźby polodowcowej ostatniego zlodowacenia w środkowej Polsce. IX Zjazd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Poznań 20-22 września, 2011, Streszczenia, s. 68-69 (poster). [zobacz]

Tylmann K., Wysota W., Piotrowski J.A., 2011. Zapis sedymentacyjny selektywnej deformacji subglacjlanej w stanowisku Sampława (północno-zachodnia częśc Garbu Lubawskiego). XVIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Stara Kiszewa, 2011, Materiały konferencyjne, Państ. Inst. Geol., Państ. Inst. Badaw., Warszawa, s. 106 (poster). [zobacz]

Molewski P., Juśkiewicz W., Wysota W., Latański A., 2011. Badania morfolineamentów w obszarze lobu Wisły (stadiał główny zlodowacenia wisły) i ich interpretacja. XVIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Stara Kiszewa, 2011, Materiały konferencyjne, Państ. Inst. Geol., Państ. Inst. Badaw., Warszawa, s. 70 (poster). [zobacz]

Molewski P., Wysota W., 2011. Strumień lodowy lobu Wisły – nowe dane, ich analiza i interpretacja. XVIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Stara Kiszewa, 2011, Materiały konferencyjne, Państ. Inst. Geol., Państ. Inst. Badaw., Warszawa, s. 71-72 (referat). [zobacz]

Wysota W., Molewski P., Piotrowski J.A., Murray A.S., Bateman M., 2011. Stratygrafia nasunięć ostatniego lądolodu w centralnej Polsce na podstawie datowania luminescencyjnego. XVIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Stara Kiszewa, 2011, Materiały konferencyjne, Państ. Inst. Geol., Państ. Inst. Badaw., Warszawa, s. 119 (referat). [zobacz]

Tylmann K., Wysota W., Piotrowski J.A., 2011. Sedimentary record of an ice/bed interface mosaic: deforming spots intervening with stable bed areas at Sampława, northern Poland. Session 70: The ice/bed interface in past and present ice sheets and glaciers: subglacial processes, sediments, landforms, and ecosystems, XVIII INQUA-Congress, 21-27 July 2011, Bern, Switzerland (poster).

Narloch W., Wysota W., Larsen N.K., Piotrowski J.A., Menzies J., 2011. Micromorphology of glacial till at Obórki N Poland reveals complex subglacial deposition and deformation processes. Session 70: The ice/bed interface in past and present ice sheets and glaciers: subglacial processes, sediments, landforms, and ecosystems, XVIII INQUA-Congress, 21-27 July 2011, Bern, Switzerland (poster).

Wysota W., Piotrowski J.A., Murray A.S., Bateman M., Molewski P., 2011. Glacial stratigraphy and palaeogeography in central Poland in the light of new luminescence dating. Session 89: Glacial history; observations, dating, reconstructions and modelling, XVIII INQUA-Congress, 21-27 July 2011, Bern, Switzerland (poster).

Molewski P., Groblewska A., 2010. Analiza geoprzestrzenna form rzeźby polodowcowej na obszarze lobu Wisły (stadiał główny zlodowacenia wisły) i terenów przyległych. W: Marks L., Pochocka-Szwarc K., (red.), Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, XVII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Jeziorowskie, 6-10.09.2010, Materiały konferencyjne, Państ. Inst. Geol., Państ. Inst. Badaw., Warszawa, s. 136 (poster). [zobacz]

Molewski P., Juśkiewicz W., Wysota W., Groblewska A., Latański A., Narloch W., Tylmann K., 2010. Wybrane zagadnienia projektu badawczego dotyczącego rekonstrukcji strumienia lodowego lobu Wisły podczas maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia, W: Marks L., Pochocka-Szwarc K., (red.), Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, XVII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Jeziorowskie, 6-10.09.2010, Materiały konferencyjne, Państ. Inst. Geol., Państ. Inst. Badaw., Warszawa, s. 81–82 (referat). [zobacz]

Narloch W., Wysota W., 2010. Dynamika lobu Wisły podczas ostatniego zlodowacenia. W: Rotnicka J., Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J. (red.), Teraźniejszość kluczem do przeszłości: Współczesne Procesy sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny, IV Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS’4, Smołdzino 21–26.06.2010, Streszczenia referatów i posterów, s. 25 (referat). [zobacz]

Narloch W., Wysota W., Piotrowski J.A., Menzies J., 2010. Mikromorfologia gliny lodowcowej w stanowisku Oborki koło Rypina – zapis depozycji subglacjalnej oraz procesów deformacji. W: Rotnicka J., Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J. (red.), Teraźniejszość kluczem do przeszłości: Współczesne Procesy sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny, IV Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS’4, Smołdzino 21–26.06.2010, Streszczenia referatów i posterów, s. 93 (poster). [zobacz]

Tylmann K., Wysota W., 2010. Sekwencja i procesy depozycji osadów plejstoceńskich w stanowisku Sampława, NW częśc Garbu Lubawskiego. W: Rotnicka J., Szczuciński W., Skolasińska K., Jagodziński R., Jasiewicz J. (red.), Teraźniejszość kluczem do przeszłości: Współczesne Procesy sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny, IV Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS’4, Smołdzino 21–26.06.2010, Streszczenia referatów i posterów: 32–33 (poster). [zobacz]

Wysota W., Molewski P., Juśkiewicz W., Groblewska A., Narloch W., Tylman K., 2010, Reconstraction of the Vistula ice stream lobe during the maximum Entent of the Last Glaciation, central Poland: preliminary results of the research Project, In:Ice, water, humans -- Quaternary landscape evolution in the peribaltic region, 35. Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung DEUQUA e.V., 12^th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group, 13-17.09,2010, Greifswald: 78-79. [zobacz]

Narloch W., Wysota W., 2009. Zróżnicowanie procesów formowania glin bazalnych w obszarze lobu Wisły na przykładzie stanowisk Kozłowo i Obórki. W: Żarski M., Lisicki S. (red.), Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia Warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu, XVI Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Zimna Woda k. Łukowa, 31.08–4.09. 2009, Materiały koferencyjne, Państ. Inst. Geol., Państ. Inst. Badaw., Warszawa, s. 74–75 (referat). [zobacz]

Tylmann K., Wysota W., 2009. Właściwości teksturalne i petrograficzne glin bazalnych w stanowisku Rożental koło Lubawy, NW część Garbu Lubawskiego. W: Żarski M., Lisicki S. (red.), Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia Warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu, XVI Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Zimna Woda k. Łukowa, 31.08–4.09. 2009, Materiały koferencyjne, Państ. Inst. Geol., Państ. Inst. Badaw., Warszawa, s. 133–134 (poster). [zobacz]

Wysota W., Molewski P., Narloch W., Juśkiewicz W., 2009: Signature of the Vistula ice stream in northern Poland during the Late Weichselian glaciation. In: Kalm, V., Laumets, L., Hang,T. (eds.), Extent and timing of the Weichselian Glaciation southeast of the Baltic Sea: Abstracts & Guidebook. The INQUA Peribaltic Working Group Field Symposium in southern Estonia and northern Latvia, September 13–17, 2009. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu: 48–49. [zobacz]

Wysota W., Molewski P., Sokołowski R.J., 2008: New scenario of Vistula ice lobe advances during the Last Glacial Maximum in north-central Poland. In: Lisicki S. (ed.), Quaternary of the Gulf of Gdańska and Lower Vistula regions in northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography, Proceedings of the International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group, Frombork, September 14–19, 2008, Polish Geological Institute, Warszawa: 57. [zobacz]

Wysota W., Molewski P., Sokołowski R.J., 2008: Nowy scenariusz nasunięć ostatniego lądolodu w lobie Wisły w świetle badań sedymentologicznych i datowania luminescencyjnego. W: Rączkowski W., Derkacz M., Przysanyska J. (red.), Plejstocen Tatr i Podhala – zlodowacenia tatrzańskie, XV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zakopane, 1–5 września, 2008, Państ. Inst. Geol., Warszawa: 17–78. [zobacz]

Tylmann K., Wysota W., 2008. Stratygrafia i procesy depozycji osadów plejstoceńskich w stanowisku Rożental koło Lubawy: nowe dane i interpretacje. Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie Plejstocen Tatr i Podhala – zlodowacenia tatrzańskie, XV Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zakopane, 1–5 września, 2008, s. 135–136. (referat). [zobacz]

 

PREZENTACJE

Symposium in southern Estonia and northern Latvia, Tartu, 2009 [zobacz]

Zjazd SGP Słupsk, 2008 [zobacz]

Symposium of the INQUA Peribaltic Group, Frombork, 2008 [zobacz]

Zmieniony: niedziela, 11 grudnia 2011 23:14